Ame(B)Автор: Sakanaction
Альбом: Shin-Shiro
Продолжительность: 3:37
Раздел: Метал,рок

Оригинал:

AME FURU YORU
KIMI GA KURETA KASA
SASU TO KAZE GA
FUKU
TSUYOKU FUKU
HIDARI KATA NI SHITATARU AME

Перевод с английского на русский:

АМЭ ФУРУ ЙОРУ
Ким га KURETA безопасный
Дьюи АПЫ GA
ФУКУИ
TSUYOKU ФУКУИ
Хида перемещения ОКРУГ SHITATARU AME


Опубликовать комментарий